پروژه معماری

برای انجام یک پروژه معماری گام‌هایی را باید به ترتیب گذراند، که پیش از هر گام از طراحی معماری، باید به ترتیب گام پیش رو را به بهترین نحو و روش و بدون هیچ نقصی پشت سر گذاشت. استودیو متد در جهت سهولت برون سپاری پروژه معماری آماده پذیرفت انجام موردی، بخشی یا تمامی از این گام‌ها است. کلیه پروژه‌های معماری جهت طراحی از سه بخش اصلی تشکیل می شوند. این سه بخش (فاز) بایستی به صورت منظم و متداوم پس از دیگری و پشت سر یکدیگر قرار بگیرند تا طراحی معماری مورد نظر به صورت استاندارد پیاده سازی شود هر سه این بخش ها لازم و ملزوم یکیدگر بوده و در صورت عدم اچرای مناسب یک فاز معماری یا عدم پیوستگی مناسب بین آنها کل مجموعه طراحی معماری پروژه با شکست مواجه خواهد شد.
نخستین گام فاز صفر معماری یا همان مطالعات معماری می باشد در این گام مطالعات مربوط به زمین مانند خاک شناسی و ژئوتکنیک که بر شناخت گسل های موجود و میزان استجکام زمین و زلزله خیز بودن و میزان قدرت تحمل زمین برای ایجاد یک بنا و. تمرکز دارد انجام می شود. ضوابط و شرایط اولیه جهت طراحی و ساخت، کلیه مطالعات شهری و مدنی از حیث ضوابط شهری و.. که پس از انجام مطالعات و پژوهش و انجام فاز صفر معماری و تایید آن به فاز بعد می رسیم. گام بعد فاز یک معماری که همان طراحی اولیه معماری می باشد. .پس از این گام میرسیم به مرحله فاز دو معماری و تهیه دیتیل‌ها و نقشه‌های اجرایی معماری می باشد.